Redakcja „Studiów Warmińskich”

Skład redakcji:

  • ks. dr Zdzisław Kieliszek (redaktor naczelny) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • ks. dr Karol Jasiński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Aleksandra Nalewaj - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Maria Piechocka-Kłos - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Mariagrazia Rizzi (Włochy) - Uniwersytet Milano-Biocca
  • dr Sergiusz Terepiszczy (Ukraina) - Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michaiła Dragomanowa w Kijowie

Redaktorzy tematyczni:

  • dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (filozofia) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM (teologia) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM (nauki o rodzinie) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM (prawo) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • ks. prof. dr hab. Jan Walkusz (historia) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redaktorzy językowi:

  • mgr Maria Fafińska (native speaker – język polski)
  • Emilia Dabek (native speaker – język angielski)
  • Sergiusz Terepiszczy (native speaker – język rosyjski)
  • Wolfgang Wenger (native speaker – język niemiecki)

Najnowszy numer

53/2016
Okadka SW 2016
Pobierz Spis treści